Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bitková Anděla
2. Čáňová Ludmila
3. Divišová Božena
4. Dočkalová Anna
5. Faková Olga
6. Fenclová Hana
7. Fialová Marie
8. Fiedlerová Květoslava
9. Franková Věra
10. Grohmanová Jana
11. Hrubá Jitka
12. Kadlecová Dagmar
13. Kuželová Nataša
14. Losertová Marie
15. Novotná Marie
16. Ošlejšková Marie
17. Palatá Miloslava
18. Pernická Marie
19. Pirklová Ivana
20. Pochylová Drahomíra
21. Rendová Ludmila
22. Růžičková Marie
23. Sedláčková Ludmila
24. Selucka Jarmila
25. Sovová Jitka
26. Šimková Vlasta
27. Štěpánová Jarmila
28. Urbanová Marie
29. Václavíková Libuše
30. Vašíčková Marie
31. Zapletalová Naděžda
32. Zbožínková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště