Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bitková Anděla
2. Čáňová Ludmila
3. Divišová Božena
4. Dočkalová Anna
5. Faková Olga
6. Fialová Marie
7. Fiedlerová Květoslava
8. Franková Věra
9. Grohmanová Jana
10. Hrubá Jitka
11. Kadlecová Dagmar
12. Losertová Marie
13. Novotná Marie
14. Pernická Marie
15. Pochylová Drahomíra
16. Rendová Ludmila
17. Růžičková Marie
18. Sedláčková Ludmila
19. Selucka Jarmila
20. Sovová Jitka
21. Štěpánová Jarmila
22. Urbanová Marie
23. Václavíková Libuše
24. Vašíčková Marie
25. Zapletalová Naděžda
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště