Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2E.
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Andrlová Libuše
2. Blažková Věra
3. Fojtíková Zdeňka
4. Ivanová Ludmila
5. Jansová Marie
6. Jurditschová Hermína
7. Kadlecová Dagmar
8. Kalusová Věra
9. Klenhartová Eva
10. Kristová Anna
11. Kučerová Ludmila
12. Kvapilová Anna
13. Kvapilová Jaroslava
14. Lachnitová Alena
15. Langerová Jana
16. Maršálková Ludmila
17. Maštalířová Věra
18. Mazalová Eva
19. Melichová Jindřiška
20. Navrátilová Jarmila
21. Nedomová Božena
22. Nestrojilová Miluše
23. Rajáková Marie
24. Reichlová Vratislava
25. Skýpalová Marie
26. Slívová Emilie
27. Šnirychová Marie
28. Veselská Anna
29. Weiglová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště