Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3E.
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Andrlová Libuše
2. Blažková Věra
3. Fojtíková Zdeňka
4. Ivanová Ludmila
5. Jansová Marie
6. Jurditschová Hermína
7. Kadlecová Dagmar
8. Kalusová Věra
9. Klenhartová Eva
10. Kristová Anna
11. Kučerová Ludmila
12. Kvapilová Anna
13. Langerová Jana
14. Maršálková Ludmila
15. Maštalířová Věra
16. Mazalová Eva
17. Melichová Jindřiška
18. Navrátilová Jarmila
19. Nedomová Božena
20. Nestrojilová Miluše
21. Rajáková Marie
22. Reichlová Vratislava
23. Skýpalová Marie
24. Slívová Emilie
25. Šnirychová Marie
26. Veselská Anna
27. Weiglová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště