Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Zahradník
Třída: P 1F.
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Fifková Ludmila
2. Horáková Dagmar
3. Hrnčíř Zheněk
4. Hučínová Libuše
5. Janečková Jarmila
6. Kalvodová Marie
7. Klimešová Marie
8. Kolaříková Anna
9. Koldová Jana
10. Kráčmarová Věra
11. Krbečková Dagmar
12. Krestýnová Olga
13. Látalová Antonie
14. Leibnerová Marie
15. Maxantová Miluše
16. Menšík Josef
17. Nerušil Václav
18. Opluštilová Olga
19. Procházková Marie
20. Prosecký Jaroslav
21. Přikrylová Jana
22. Smékalová Ludmila
23. Soldánová Jana
24. Strouhalová Marie
25. Szekelyová Anežka
26. Šmoldasová Soňa
27. Švédová Marta
28. Vlčová Alena
29. Weidermannová Marie
30. Zmrzlíková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště