Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1H.
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Frömlová Karla
2. Hasníková Božena
3. Hlavicová Stanislava
4. Chytilová Eva
5. Javoříková Zdena
6. Katuščáková Julie
7. Kocourková Ludmila
8. Kozáková Jana
9. Kuďousková Marie
10. Luxová Jarmila
11. Máderová Jarmila
12. Majtlová Milada
13. Marešová Ludmila
14. Novotná Marta
15. Ostravská Jarmila
16. Podzimná Jiřina
17. Prášilíková Miroslava
18. Procházková Věra
19. Přindišová Marta
20. Rábková Dagmar
21. Sedláčková Jana
22. Smékalová Hana
23. Smutná Marie
24. Spáčilová Věra
25. Szabová Olga
26. Vepřeková Ludmila
27. Voštinková Jana
28. Vrtělová Růžena
29. Zatloukalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště