Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2H.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Frömlová Karla
2. Hasníková Božena
3. Hlavicová Stanislava
4. Chytilová Eva
5. Javoříková Zdena
6. Katuščáková Julie
7. Kocourková Ludmila
8. Kozáková Jana
9. Kuďousková Marie
10. Luxová Jarmila
11. Majtlová Milada
12. Marešová Ludmila
13. Novotná Marta
14. Ostravská Jarmila
15. Podzimná Jiřina
16. Prášilíková Miroslava
17. Procházková Věra
18. Přindišová Marta
19. Rábková Dagmar
20. Sedláčková Jana
21. Schmidová Vlasta
22. Smékalová Hana
23. Smutná Marie
24. Szabová Olga
25. Voštinková Jana
26. Vrtělová Růžena
27. Zatloukalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště