Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3H.
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Frömlová Karla
2. Hasníková Božena
3. Hlavicová Stanislava
4. Chytilová Eva
5. Javoříková Zdena
6. Katuščáková Julie
7. Kocourková Ludmila
8. Kozáková Jana
9. Kuďousková Marie
10. Luxová Jarmila
11. Majtlová Milada
12. Marešová Ludmila
13. Novotná Marta
14. Podzimná Jiřina
15. Prášilíková Miroslava
16. Přindišová Marta
17. Rábková Dagmar
18. Sedláčková Jana
19. Smékalová Hana
20. Smutná Marie
21. Szabová Olga
22. Voštinková Jana
23. Vrtělová Růžena
24. Zatloukalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště