Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eva
2. Černilová Jana
3. Dohnalová Jitka
4. Dvořáková Libuše
5. Hradilová Jaroslava
6. Hrubá Miroslava
7. Chrudinová Marie
8. Jordánová Věra
9. Kallerová Ludmila
10. Konečná Eva
11. Králová Jana
12. Krejčířová Irena
13. Laníčková Ivana
14. Malá Naděžda
15. Mušková Růžena
16. Nováková Ludmila
17. Nováková Milena
18. Novosadová Marcela
19. Obrátilová Ludmila
20. Pavelková Vladimíra
21. Piteková Marie
22. Prucková Jiřina
23. Režňáková Emilie
24. Řmot Dušan
25. Sedláčková Zdena
26. Schreierová Emilie
27. Slavíčková Miluše
28. Utěšená Jana
29. Valouchová Bronislava
30. Vlčková Ivana
31. Zavadilíková Světlana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště