Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eva
2. Černilová Jana
3. Dohnalová Jitka
4. Dvořáková Libuše
5. Hradilová Jaroslava
6. Hrubá Miroslava
7. Jordánová Věra
8. Kallerová Ludmila
9. Kilkovská Marie
10. Konečná Eva
11. Krejčířová Irena
12. Laníčková Ivana
13. Malá Naděžda
14. Martišková Jana
15. Mušková Růžena
16. Nesvadbíková Marie
17. Nováková Ludmila
18. Nováková Milena
19. Novosadová Marcela
20. Obrátilová - Vaňková Ludmila
21. Pavelková Vladimíra
22. Piteková - Derňárová Marie
23. Prucková Jiřina
24. Režňáková Emilie
25. Řmot Dušan
26. Sedláčková Zdena
27. Schreierová Emilie
28. Slavíčková Miluše
29. Sloupská Soňa
30. Utěšená Jana
31. Valouchová Bronislava
32. Vlčková Ivana
33. Zavadilíková Světlana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště