Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Černá Eva
2. Kožušníková Iveta
3. Malá Marcela
4. Mikulková Hana
5. Mikulková Věra
6. Orságová Dana
7. Orvošová Erika
8. Pallová Jiřina
9. Pluháčková Jiřina
10. Pörsöková Blanka
11. Procházková Ivana
12. Procházková Magda
13. Příhodová Dana
14. Richterová Jana
15. Sázelová Dana
16. Skopalíková Vlastimila
17. Šenková Eva
18. Štalmachová Olga
19. Šusterová Alena
20. Šustrová Ivana
21. Techetová Anna
22. Telíšková Lenka
23. Turečková Radomila
24. Vašutová Stanislava
25. Vetterová Dana
26. Viktorinová Eliška
27. Zedková Zdeňka
28. Žádníková Miloslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště