Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Ivana
2. Benýšková Věra
3. Blažková Ludmila
4. Cinklová Jana
5. Čabelická Zdeňka
6. Dubová Dagmar
7. Filipová Marcela
8. Frýbortová Magda
9. Gränzerová Lenka
10. Kaňková Eva
11. Látalová Ivana
12. Melicharová Jana
13. Navrátilová Jitka
14. Prucková Ilona
15. Přikrylová Milena
16. Šubová Jana
17. Trnková Marie
18. Turková Miroslava
19. Uvízlová Olga
20. Veselá Helena
21. Vinklárková Zuzana
22. Wisnerová Jarmila
23. Záhorová Soňa
24. Zámečníková Jana
25. Zapletalová Jitka
26. Zbranková Jiřina
27. Zelinková Naděžda
28. Zlámalíková Miluše
29. Ženožička Pavel
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště