Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Ivana
2. Benýšková Věra
3. Blažková Ludmila
4. Cinklová Jana
5. Čabelická Zdeňka
6. Frýbortová Magda
7. Gränzerová Lenka
8. Kaňková Eva
9. Látalová Ivana
10. Melicharová Jana
11. Navrátilová Jitka
12. Prucková Ilona
13. Přikrylová Milena
14. Šubová Jana
15. Uvízlová Olga
16. Veselá Helena
17. Vinklárková Zuzana
18. Wisnerová Jarmila
19. Záhorová Soňa
20. Zámečníková Jana
21. Zapletalová Jiřina
22. Zapletalová Jitka
23. Zbranková Jiřina
24. Zelinková Naděžda
25. Zlámalíková Miluše
26. Ženožička Pavel
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště