Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Prodavač(ka) s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Balcárek Pavel
2. Beránková Kateřina
3. Bublíková Soňa
4. Černáková Ilona
5. Doláková Marie
6. Dosoudilová Jitka
7. Dostálová Gabriela
8. Elišková Pavlína
9. Fenclová Jana
10. Filová Ilona
11. Fučíková Irena
12. Hanzlíková Jaroslava
13. Horáková Taťána
14. Hrbáčková Pavlína
15. Hrubá Andrea
16. Charvátová Iveta
17. Ištoková Iveta
18. Janků Pavlína
19. Jankůjová Markéta
20. Jelínková Eva
21. Kabátová Iveta
22. Kadlecová Yveta
23. Kazimírová Blanka
24. Klečková Michaela
25. Knoppová Marta
26. Komárek Tomáš
27. Konečná Renata
28. Krásová Zdeňka
29. Kuželová Věra
30. Němcová Jana
31. Neuwirthová Svatava
32. Palacká Lenka
33. Řehulka Tomáš
34. Seidlová Jiřina
35. Trebatická Martina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště