Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Prodavač se zaměřením na potravinářské zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Zdeňka
2. Bittnerová Petra
3. Cirglová Petra
4. Čunderle Petr
5. Filipová Denisa
6. Foretová Blanka
7. Hanáková Zdeňka
8. Hlásná Silvie
9. Huličná Romana
10. Janečková Petra
11. Kešeláková Eva
12. Korcová Taťána
13. Krpelíková Simona
14. Kvapilová Petra
15. Lantová Jarmila
16. Lavrenčíková Kateřina
17. Lebánková Miluše
18. Ludvarová Monika
19. Marešová Pavla
20. Neumannová Hana
21. Olšanská Věra
22. Pazderová Pavlína
23. Pilná Renata
24. Pospíšil Jan
25. Pospíšilová Michaela
26. Prucková Barbora
27. Ptáčková Jaroslava
28. Rašendorferová Andrea
29. Šandová Andrea
30. Šnoblová Monika
31. Štáblová Kamila
32. Trčalová Michaela
33. Valouchová Jitka
34. Vavrysová Marcela
35. Weidermann Lukáš
36. Weiglová Ludmila
37. Zelinková Marika
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště