Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravdová Jaroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Marcela
2. Bartoňková Miroslava
3. Bílek Stanislav
4. Brázda Luboš
5. Cagašíková Stanislava
6. Čevorová Marie
7. Dostálová Dana
8. Dvořák Bořivoj
9. Grebeníčková Danuše
10. Grohman Karel
11. Homolová Silvie
12. Chreňová Zdena
13. Jaklová Miroslava
14. Janošťáková Elizabeta
15. Klézlová Dagmar
16. Klimešová Jiřina
17. Kostková Marcela
18. Krejzová Zlatuše
19. Kubešová Zuzana
20. Nováková Miroslava
21. Pecková Hana
22. Pišťáková Irena
23. Pohlídalová Lenka
24. Poláčková Zdeňka
25. Pospíšilová Marie
26. Průšová Dana
27. Raušerová Lenka
28. Rumlová Ivana
29. Stabelová Jiřina
30. Šimoníková Dagmar
31. Šrámková Ivana
32. Váňová Jana
33. Vlčková Iva
34. Zámečníková Jana
35. Zappová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště