Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravdová Jaroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Marcela
2. Bartoňková Miroslava
3. Bílek Stanislav
4. Brázda Luboš
5. Cagašíková Stanislava
6. Čevorová Marie
7. Dvořák Bořivoj
8. Grebeníčková Danuše
9. Grohman Karel
10. Homolová Silvie
11. Chreňová Zdena
12. Jaklová Miroslava
13. Janošťáková Elizabeta
14. Klézlová Dagmar
15. Klimešová Jiřina
16. Kostková Marcela
17. Krejzová Zlatuše
18. Kubešová Zuzana
19. Nováková Miroslava
20. Pecková Hana
21. Pišťáková Irena
22. Pohlídalová Lenka
23. Poláčková Zdeňka
24. Pospíšilová Marie
25. Průšová Dana
26. Raušerová Lenka
27. Rumlová Ivana
28. Stabelová Jiřina
29. Šimoníková Dagmar
30. Šrámková Ivana
31. Váňová Jana
32. Vlčková Iva
33. Zámečníková Jana
34. Zappová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště