Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Marcela
2. Bartoňková Miroslava
3. Bílek Stanislav
4. Brázda Luboš
5. Cagašíková Stanislava
6. Čevorová Marie
7. Dvořák Bořivoj
8. Grebeníčková Danuše
9. Grohman Karel
10. Homolová Silvie
11. Chreňová Zdena
12. Jaklová Miroslava
13. Janošťáková Elizabeta
14. Klézlová Dagmar
15. Klimešová Jiřina
16. Kostková Marcela
17. Krejzová Zlatuše
18. Kubešová Zuzana
19. Nováková Miroslava
20. Pecková Hana
21. Pišťáková Irena
22. Pohlídalová Lenka
23. Poláčková Zdeňka
24. Pospíšilová Marie
25. Průšová Dana
26. Raušerová Lenka
27. Stabelová Jiřina
28. Šimoníková Dagmar
29. Šrámková Ivana
30. Váňová Jana
31. Vlčková Iva
32. Zámečníková Jana
33. Zappová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště