Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Prodavač potravinářského zboží, Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bočková Eva
Příjmení a jména studentů:
1. Balcaříková Anna
2. Bašná Ilona
3. Černá Eva
4. Dvořáková Hana
5. Ezechýlová Miroslava
6. Grézlová Jana
7. Horňáková Dáša
8. Hradilová Dana
9. Jurdová Jana
10. Kolavíková Ludmila
11. Kožušníková Iveta
12. Králová Miroslava
13. Krejčí Dana
14. Krejčová Eva
15. Langerová Zdena
16. Michalinová Jaroslava
17. Pechová Zdeňka
18. Pištělková Iveta
19. Příborská Zdeňka
20. Přidalová Alena
21. Ptáčková Marie
22. Rundová Šárka
23. Řezníková Pavla
24. Slaměníková Zdeňka
25. Spurná Sylva
26. Srkalová Ivana
27. Suchomelová Alena
28. Škodová Jaroslava
29. Štýbnarová Renata
30. Šubová Jana
31. Valouchová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště