Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Prodavač potravinářského zboží, Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bočková Eva
Příjmení a jména studentů:
1. Balcaříková Anna
2. Bašná Ilona
3. Dvořáková Hana
4. Ezechýlová Miroslava
5. Grézlová Jana
6. Horňáková Dagmar
7. Hradilová Dana
8. Jurdová Jana
9. Kolavíková Ludmila
10. Králová Miroslava
11. Krejčí Dana
12. Krejčová Eva
13. Langerová Zdena
14. Michalinová Jaroslava
15. Pechová Zdeňka
16. Pištělková Iveta
17. Příborská Zdeňka
18. Přidalová Alena
19. Ptáčková Marie
20. Rundová Šárka
21. Řezníková Pavla
22. Slaměníková Zdeňka
23. Spurná Sylva
24. Suchomelová Alena
25. Škodová Jaroslava
26. Štýbnarová Renata
27. Šubová Jana
28. Valouchová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště