Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Provoz obchodu-zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Beráková Jaroslava
2. Březina Miroslav
3. Dvořák Jan
4. Hofírková Eva
5. Holoušová Jana
6. Jurníková Natálie
7. Klementová Jitka
8. Neradová Radmila
9. Obzinová Alena
10. Plšková Božena
11. Pospíšilová Radmila
12. Přidalová Eva
13. Přikrylová Libuše
14. Rauerová Eva
15. Rozsypalová Věra
16. Rybáčková Miroslava
17. Skokaničová Zdeňka
18. Spurný Tomáš
19. Šenková Milena
20. Šimková Iveta
21. Štorková Zdenka
22. Urbánková Světlana
23. Zezulová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště