Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Prodavač potravinářského zboží, Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bočková Eva
Příjmení a jména studentů:
1. Balcaříková - Stavinohová Anna
2. Bašná Ilona
3. Dvořáková - Hanzlíková Hana
4. Ezechýlová Miroslava
5. Grézlová Jana
6. Horňáková Dagmar
7. Hradilová Dana
8. Jurdová Jana
9. Kolavíková Ludmila
10. Králová Miroslava
11. Krejčí Dana
12. Krejčová Eva
13. Langerová Zdena
14. Michalinová Jaroslava
15. Pechová Zdeňka
16. Pištělková Iveta
17. Příborská Zdeňka
18. Přidalová Alena
19. Rundová Šárka
20. Slaměníková - Jacková Zdeňka
21. Spurná Sylva
22. Suchomelová Alena
23. Škodová - Krutílková Jaroslava
24. Štýbnarová Renata
25. Šubová Jana
26. Valouchová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště