Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Irena
2. Bombíková Blanka
3. Bordovská Renata
4. Bubeníčková Marcela
5. Čechová Hana
6. Čeřovská Pavla
7. Daňková Zdenka
8. Dolénková Dana
9. Hendrychová Helena
10. Hrubá Božena
11. Konečná Eva
12. Konvalinková Daniela
13. Kráčmarová Marie
14. Kubová Iva
15. Majstryszinová Hana
16. Maršíková Květoslava
17. Pištělková Iveta
18. Pudová Iva
19. Rundová Šárka
20. Ruská Jana
21. Sobotková Alena
22. Staňková Věra
23. Střelcová Květoslava
24. Šišková Marta
25. Vostrovská Věra
26. Zatloukalová Věra
27. Zbořilová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště