Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Irena
2. Bombíková Blanka
3. Bordovská Renata
4. Bubeníčková Marcela
5. Čechová Hana
6. Černá Marcela
7. Čeřovská Pavla
8. Dolénková Dana
9. Dvořáková Jaroslava
10. Hendrychová Helena
11. Hrubá Božena
12. Janošíková Ivana
13. Jurčíková Iva
14. Konvalinková Daniela
15. Kráčmarová Marie
16. Krbcová Eva
17. Kubová Iva
18. Langhamerová Marie
19. Maršíková Květoslava
20. Nováková Marcela
21. Pilmajerová Jarmila
22. Pudová Iva
23. Skřítecká Vlastimíra
24. Sobotková Alena
25. Srkalová Ivana
26. Staňková Věra
27. Střelcová Květoslava
28. Vostrovská Věra
29. Vyhlídalová Marcela
30. Zatloukalová Věra
31. Zbořilová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště