Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bazinková Naděžda
2. Bímová Marie
3. Bortlová Ivana
4. Čechová Vladimíra
5. Čížková Zdeňka
6. Dostálová Hana
7. Drlíková Hana
8. Exnerová Jana
9. Fridrichová Iva
10. Hammerová Alena
11. Hanáková Iva
12. Chudá Miroslava
13. Kohlová Marcela
14. Kojzarová Jana
15. Kouřilová Dagmar
16. Kožušníková Lenka
17. Mánková Miroslava
18. Matyášová Ivana
19. Nečekalová Věra
20. Novotná Eliška
21. Odstrčilová Marie
22. Pallyová Jana
23. Ptáčníková Hana
24. Repáčová Anna
25. Robičková Vladimíra
26. Sehnulová Hana
27. Vydrželová Hana
28. Zaoralová Zdeňka
29. Zatloukalová Lenka
30. Zemánková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště