Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bazinková Naděžda
2. Bímová Marie
3. Bortlová Ivana
4. Čechová Vladimíra
5. Čížková Zdeňka
6. Dostálová Hana
7. Drlíková Hana
8. Hammerová Alena
9. Hanáková Iva
10. Chudá Miroslava
11. Kohlová - Urbánková Marcela
12. Kojzarová Jana
13. Kouřilová Dagmar
14. Kožušníková Lenka
15. Mánková Miroslava
16. Matyášová Ivana
17. Nečekalová Věra
18. Novotná Eliška
19. Odstrčilová Marie
20. Pallyová Jana
21. Ptáčníková Hana
22. Repáčová Anna
23. Robičková Vladimíra
24. Sehnulová Hana
25. Vydrželová Hana
26. Zaoralová Zdeňka
27. Zatloukalová Lenka
28. Zemánková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště