Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Bazinková Naděžda
2. Bímová Marie
3. Bortlová Ivana
4. Čechová Vladimíra
5. Čížková Zdeňka
6. Dostálová Hana
7. Drlíková Hana
8. Hammerová Alena
9. Hanáková Iva
10. Chudá Miroslava
11. Kojzarová Jana
12. Kouřilová Dagmar
13. Kožušníková Lenka
14. Mánková Miroslava
15. Matyášová Ivana
16. Nečekalová Věra
17. Novotná Eliška
18. Odstrčilová Marie
19. Pallyová Jana
20. Ptáčníková Hana
21. Repáčová Anna
22. Robičková Vladimíra
23. Sehnulová Hana
24. Urbánková Marcela
25. Vydrželová Hana
26. Zaoralová Zdeňka
27. Zatloukalová Lenka
28. Zemánková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště