Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač potravinářkého zboží
Třída: P 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravdová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Lenka
2. Ambrozková Martina
3. Bartošová Lucie
4. Bělocká Lucie
5. Beníčková Marcela
6. Bílá Jaroslava
7. Botková Martina
8. Buková Jana
9. Bursová Denisa
10. Cenklová Jitka
11. Čecháková Michaela
12. Červenková Leona
13. Čiderová Jan
14. Deak Roman
15. Dimoschabisová Kateřina
16. Dobešová Aneta
17. Dohnalová Radka
18. Foretová Alice
19. Fryblíková Jana
20. Gáborová Božena
21. Goblová Monika
22. Gračková Eva
23. CHabičovská Renata
24. Janotová Lenka
25. Kemlerová Petra
26. Kmeťová Anna
27. Koutná Denisa
28. Králová Petra
29. Krejčiříková Andrea
30. Kuchejdová Gabriela
31. Kvapilová Romana
32. Navrátilová Martina
33. Pavlenová Margita
34. Prejza Tomáš
35. Romsyová Hana
36. Šrámková Monika
37. Tihlářová Alice
38. Venhuda Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště