Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Prodavač potravinářkého zboží
Třída: P 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravdová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Lenka
2. Bartošová Lucie
3. Beníčková Marcela
4. Bílá Jaroslava
5. Buková Jana
6. Bursová Denisa
7. Cenklová Jitka
8. Čecháková Michaela
9. Červenková Leona
10. Čiderová Jan
11. David Patrik
12. Deak Roman
13. Dimoschabisová Kateřina
14. Dobešová Aneta
15. Dohnalová Radka
16. Fryblíková Jana
17. Gáborová Božena
18. Goblová Monika
19. Gračková Eva
20. CHabičovská Renata
21. Janotová Lenka
22. Kemlerová Petra
23. Kmeťová Anna
24. Koutná Denisa
25. Králová Petra
26. Krejčiříková Andrea
27. Kuchejdová Gabriela
28. Kvapilová Romana
29. Navrátilová Martina
30. Pavlenová Margita
31. Prejza Tomáš
32. Romsyová Hana
33. Šrámková Monika
34. Tihlářová Alice
35. Venhuda Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště