Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Prodavač potravinářkého zboží
Třída: P 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravdová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adámek David
2. Adámková Lenka
3. Bartošová Lucie
4. Beníčková Marcela
5. Bílá Jaroslava
6. Buková Jana
7. Bursová Denisa
8. Cenklová Jitka
9. Čecháková Michaela
10. Červenková Leona
11. Čiderová Jan
12. David Patrik
13. Deak Roman
14. Dimoschabisová Kateřina
15. Dobešová Aneta
16. Dohnalová Radka
17. Fryblíková Jana
18. Gáborová Božena
19. Goblová Monika
20. Gračková Eva
21. CHabičovská Renata
22. Janotová Lenka
23. Kemlerová Petra
24. Kmeťová Anna
25. Koutná Denisa
26. Králová Petra
27. Krejčiříková Andrea
28. Kuchejdová Gabriela
29. Kvapilová Romana
30. Navrátilová Martina
31. Pavlenová Margita
32. Prejza Tomáš
33. Romsyová Hana
34. Šrámková Monika
35. Tihlářová Alice
36. Venhuda Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště