Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Zittová Lenka
2. Balintová Pavlína
3. Bílek Martin
4. Burešová Lenka
5. Buriánová Andrea
6. Cejpová Marie
7. Češková Ivana
8. Grossertová Pavla
9. Hamerský Martin
10. Havlíčková Božena
11. Hořejší Martina
12. Hynšt Petr
13. Janáček Rudolf
14. Listopadová Lucie
15. Menšíková Petra
16. Němcová Petra
17. Ovsíková Ilona
18. Pertl Luboš
19. Plachá Alena
20. Prekopová Ivana
21. Rašková Vlastimila
22. Slavovová Taťána
23. Šaraiová Jana
24. Španner Josef
25. Šubrtová Radka
26. Tunová Petra
27. Vařeková Lenka
28. Vymazalová Radka
29. Žižka Ondřej
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště