Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Kuchař
Třída: KU 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Blaťáková Miloslava
2. Bohunská Alena
3. Bušková Ivana
4. Dudková Alena
5. Garajová Jana
6. Hladišová Zuzana
7. Jedličková Marie
8. Kavalec Karel
9. Kejíková Marcela
10. Klimešová Eva
11. Kolibačová Soňa
12. Konečná Jarmila
13. Konečná Miroslava
14. Kostrůňková Eva
15. Krejčí Jitka
16. Mikešová Eva
17. Pavlicová Marie
18. Polášková Radoslava
19. Příkopová Věra
20. Půrová Jana
21. Sadilová Miroslava
22. Smékalová Jana
23. Šafaříková Svatava
24. Tesáková Dagmar
25. Turečková Miloslava
26. Zedková Dana
27. Zelíková Helena
28. Zelová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště