Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař
Třída: KU 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Blaťáková Miloslava
2. Bohunská Alena
3. Bušková Ivana
4. Dudková Alena
5. Garajová Jana
6. Hladišová Zuzana
7. Jedličková Marie
8. Kejíková Marcela
9. Klimešová Eva
10. Kolibačová Soňa
11. Konečná Jarmila
12. Konečná Miroslava
13. Kostrůňková Eva
14. Krejčí Jitka
15. Mikešová Eva
16. Pavlicová Marie
17. Polášková Radoslava
18. Příkopová Věra
19. Půrová Jana
20. Sadilová Miroslava
21. Smékalová Jana
22. Šafaříková Svatava
23. Tesáková Dagmar
24. Turečková Miloslava
25. Zedková Dana
26. Zelíková Helena
27. Zelová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště