Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Pekař(ka)
Třída: PK1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Špeldová Jana
Příjmení a jména studentů:
1. Šimík Radek
2. Weberová Monika
3. Zavřel Martin
4. Blanka Jan
5. Břeňová Dana
6. Calábková Alena
7. Diopanová Lucie
8. Dudík Petr
9. Fiedor Bogdan
10. Foukal Jaroslav
11. Hanus David
12. Hlaváč Miroslav
13. Hlaváčová Petra
14. Hlavinková Alena
15. Horáček Miroslav
16. Jánošová Jaroslava
17. Kaláb Michal
18. Konečný Viktor
19. Kovalský Tomáš
20. Krejčí Miloš
21. Kutáč Petr
22. Medková Ivana
23. Nakládal Pavel
24. Pouličková Jiřina
25. Růžek Michal
26. Suchomelová Jitka
27. Surmová Pavlína
28. Svobodová Kateřina
29. Vémolová Kateřina
30. Vlčková Dagmar
31. Vojáček Jan
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště