Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Kuchař a Číšník,servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Vladislava
2. Bartoňková Jana
3. Brabcová Jiřina
4. Dobisíková Jarmila
5. Doležel Jaromír
6. Dvořák Pavel
7. Flachsová Dana
8. Fuksová Iveta
9. Honigová Lenka
10. Horáková Marcela
11. Jemelková Libuše
12. Ježo Pavel
13. Johnová Hana
14. Kamarádová Dagmar
15. Kaspar Jaroslav
16. Knausová Dana
17. Koniariková Miroslava
18. Kovaříková Milada
19. Lindnerová Miloslava
20. Petričáková Jaroslava
21. Prečanová Helena
22. Procházková Olga
23. Přikrylová Jana
24. Rambousková Iva
25. Sedlák Petr
26. Schmidtová Vlasta
27. Smičková Eva
28. Šimsová Jarmila
29. Šumbera Pavel
30. Trčková Marie
31. Uherková Zdena
32. Vepřek Josef
33. Veselá Ivana
34. Vráblíková Lenka
35. Vyroubal Hynek
36. Zatloukalová Eva
37. Zdařilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště