Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Kuchař a Číšník,servírka
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Vladislava
2. Bartoňková Jana
3. Brabcová Jiřina
4. Dobisíková Jarmila
5. Doležel Jaromír
6. Dvořák Pavel
7. Flachsová Dana
8. Fuksová Iveta
9. Honigová Lenka
10. Horáková Marcela
11. Jemelková Libuše
12. Ježo Pavel
13. Johnová Hana
14. Kamarádová Dagmar
15. Koniariková Miroslava
16. Kovaříková Milada
17. Prečanová Helena
18. Procházková Olga
19. Rambousková Iva
20. Schmidtová Vlasta
21. Smičková Eva
22. Šimsová Jarmila
23. Šumbera Pavel
24. Trčková Marie
25. Uherková Zdena
26. Vepřek Josef
27. Veselá Ivana
28. Vráblíková Lenka
29. Vyroubal Hynek
30. Zatloukalová Eva
31. Zdařilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště