Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Renata
2. Čtvrtlíková Milena
3. Doleželová Eva
4. Drešrová Dagmar
5. Dvořák Jaroslav
6. Fialová Zdena
7. Hanusová Eva
8. Hanzelová Darina
9. Hauerová Antonie
10. Ivánová Lenka
11. Kobková Jana
12. Konečná Vladimíra
13. Koupilová Jaroslava
14. Kožíšková Alena
15. Krobathová Darja
16. Kubíčková Vlasta
17. Kučerová Olga
18. Lukášová Ivana
19. Malíková Alexandra
20. Navaříková Irena
21. Nejeschlebová Beata
22. Opletalová Iveta
23. Příhodová Pavla
24. Řezníčková Iveta
25. Špunda Jaroslav
26. Veselý Karel
27. Vojáček Miloslav
28. Vychodilová Blanka
29. Zahradníčková Dáša
30. Zatloukalová Jana
31. Zbožínková Iva
32. Žádníková Svatava
33. Žák František
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště