Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař a Číšník,servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Vladislava
2. Bartoňková Jana
3. Brabcová Jiřina
4. Dobisíková Jarmila
5. Doležel Jaromír
6. Dvořák Pavel
7. Flachsová Dana
8. Fuksová Iveta
9. Honigová Lenka
10. Horáková Marcela
11. Chasáková Ludmila
12. Ježo Pavel
13. Johnová Hana
14. Kamarádová Dagmar
15. Koniariková Miroslava
16. Kovaříková Milada
17. Kubíčková Eva
18. Prečanová Helena
19. Procházková Olga
20. Rambousková Iva
21. Schmidtová Vlasta
22. Smičková Eva
23. Šimsová Jarmila
24. Šumbera Pavel
25. Šumbera Pavel
26. Švestková Stanislava
27. Trčková Marie
28. Uherková Zdena
29. Vepřek Josef
30. Veselá Ivana
31. Vráblíková Lenka
32. Vyroubal Hynek
33. Zatloukalová Eva
34. Zdařilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště