Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavč (prodavačka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 2. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Pavlína
2. Becková Svatava
3. Davidová Jana
4. Doležalová Romana
5. Dušková Renáta
6. Dvořáčková Vlasta
7. Fremlová Pavlína
8. Güntnerová Gabriela
9. Koutná Lenka
10. Krausová Miloslava
11. Kubišová Renáta
12. Kypusová Jaroslava
13. Mlčochová jaroslava
14. Ondřejová Anna
15. Petrlová Miroslava
16. Procházková Marie
17. Rašková Lenka
18. Rohrbach Otakar
19. Servousová Magda
20. Sklenářová Jitka
21. Smítalová Jana
22. Stavěl Petr
23. Vysloužilová Renáta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště