Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Prodavč (prodavačka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 3. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Pavlína
2. Becková Svatava
3. Davidová Jana
4. Doležalová Romana
5. Dušková Renáta
6. Dvořáčková Vlasta
7. Fremlová Pavlína
8. Güntnerová Gabriela
9. Koutná Lenka
10. Krausová Miloslava
11. Kubišová Renáta
12. Kypusová Jaroslava
13. Mlčochová jaroslava
14. Nejezchlebová Iveta
15. Ondřejová Anna
16. Petrlová Miroslava
17. Procházková Marie
18. Rašková Lenka
19. Rohrbach Otakar
20. Servousová Magda
21. Sklenářová Jitka
22. Smítalová Jana
23. Stavěl Petr
24. Vysloužilová Renáta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště