Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Potravinářský průmysl
Třída: S 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Bajtek Daniel
2. Bartošová Alena
3. Beňová Ivana
4. Černíková Martina
5. Červenka Martin
6. Čížová Anna
7. Foltýnová Daniela
8. Gaďourková Dana
9. Chrástková Monika
10. Jurajdová Pavlína
11. Jurečka Ondřej
12. Klanicová Iva
13. Klimková Blanka
14. Koudelná Alena
15. Krupová Lenka
16. Křížkovská Helena
17. Kuchyňová Gabriela
18. Kukelka Josef
19. Kummerová Šárka
20. Kyselá Bohdana
21. Lach Roman
22. Lhoťanová Renata
23. Luzarová Pavlína
24. Marešová Zuzana
25. Mikulášková Monika
26. Molin Milan
27. Myšáková Jana
28. Opletalová Bohdana
29. Pitronová Dagmar
30. Rziepělová Dagmar
31. Seidlerová Jana
32. Schwarzová Simona
33. Sobková Lenka
34. Šindler Jan
35. Štáblová Andrea
36. Vaněk karel
37. Wengrynová Radmila
38. Závodný Roman
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště