Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Renata
2. Čtvrtlíková Milena
3. Doleželová Eva
4. Drešrová Dagmar
5. Dvořák Jaroslav
6. Fialová Zdena
7. Hanusová Eva
8. Hanzelová Darina
9. Hauerová Antonie
10. Ivánová Lenka
11. Kobková Jana
12. Konečná Vladimíra
13. Koupilová Jaroslava
14. Kožíšková Alena
15. Kubíčková Vlasta
16. Kučerová Olga
17. Lukášová Ivana
18. Malíková Alexandra
19. Navaříková Irena
20. Nejeschlebová Beata
21. Opletalová Iveta
22. Příhodová Pavla
23. Řezníčková Iveta
24. Špunda Jaroslav
25. Veselý Karel
26. Vojáček Miloslav
27. Vychodilová Blanka
28. Zahradníčková Dáša
29. Zatloukalová Jana
30. Zbožínková Iva
31. Žádníková Svatava
32. Žák František
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště