Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Eva
2. Bílá Věra
3. Bryks Antonín
4. Černochová Silvie
5. Dobeš Jaromír
6. Dřímalová Eva
7. Hofírek Petr
8. Janáková Monika
9. Karasová Edita
10. Klimek Jan
11. Klimková Anežka
12. Kroupová Pavla
13. Kroutilová Šárka
14. Novotný Michal
15. Paštěková Pavlína
16. Prokop Karel
17. Snášelová Magdaléna
18. Superatová Jolana
19. Šenkapoul Marek
20. Theimer Tomáš
21. Topolčány Rudolf
22. Tošenovská Simona
23. Vašíčková Martina
24. Vránová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště