Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač ( Prodavačka ) se zaměřením pro domácí potřeby
Třída: P 2. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Kuřetová Jitka
Příjmení a jména studentů:
1. Cagašová Petra
2. Čejpa Radek
3. Černocká Petra
4. Doležalová Renata
5. Fekarová Radmila
6. Fiala Marek
7. Fialová Monika
8. Hahnelová Hana
9. Hloušková Marcela
10. Hnát Petr
11. Hniličková Miroslava
12. Hýblová Jaroslava
13. Koukol Daniel
14. Losmanová Simona
15. Navrátilová Kateřina
16. Peřinová Michaela
17. Plháková Kamila
18. Políčková Miluše
19. Pospíšil Miroslav
20. Snášelová Silvie
21. Toncrová Leona
22. Turková Květoslava
23. Vařeková Renáta
24. Vašíčková Lenka
25. Veselá Monika
26. Vychodilová Kateřina
27. Zatloukalová Karla
28. Zatloukalová Renáta
29. Zimák Radek
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště