Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Čtvrtlíková Milena
2. Doleželová Eva
3. Drešrová Dagmar
4. Dvořák Jaroslav
5. Fialová Zdenka
6. Hanusová Eva
7. Hanzelová Darina
8. Hauerová Antonie
9. Ivánová Lenka
10. Konečná Vladimíra
11. Koupilová Jaroslava
12. Kožíšková Alena
13. Kubíčková Vlasta
14. Navaříková Irena
15. Opletalová Iveta
16. Regulová Eva
17. Řezníčková Iveta
18. Špunda Jaroslav
19. Vlčková Beata
20. Vojáček Miloslav
21. Zahradníčková Dáša
22. Zatloukalová Jana
23. Zbožínková Iva
24. Žádníková Svatava
25. Žák František
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště