Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Prodavač ( Prodavačka ) se zaměřením pro domácí potřeby
Třída: P 1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Kuřetová Jitka
Příjmení a jména studentů:
1. Cagašová Petra
2. Černocká Petra
3. Doležalová Renata
4. Fekarová Radmila
5. Fiala Marek
6. Hahnelová Hana
7. Hloušková Marcela
8. Hnát Petr
9. Hniličková Miroslava
10. Hýblová Jaroslava
11. Koukol Daniel
12. Losmanová Simona
13. Navrátilová Kateřina
14. Peřinová Michaela
15. Plháková Kamila
16. Políčková Miluše
17. Pospíšil Miroslav
18. Snášelová Silvie
19. Toncrová Leona
20. Turková Květoslava
21. Vařeková Renáta
22. Vašíčková Lenka
23. Veselá Monika
24. Vychodilová Kateřina
25. Zatloukalová Karla
26. Zatloukalová Renáta
27. Zimák Radek
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště