Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Pekař(ka)
Třída: PK1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Zdeňka
2. Branc Jan
3. Filar Jan
4. Himmer Alois
5. Chruňák Martin
6. Chytil Libor
7. Janošík Robert
8. Johanesová Petra
9. Jurečková Helena
10. Klaban Přemysl
11. Komendirová Petra
12. Manová Radka
13. Matějová Lenka
14. Michal Josef
15. Mlčoch Zbyněk
16. Mrtvá Libuše
17. Nantl Radek
18. Pávková Zuzana
19. Piterka Zbyněk
20. Pobucká Taťána
21. Sedláček Přemysl
22. Skopalová Lucie
23. Slatinský Zbyněk
24. Smékal Josef
25. Spáčil Ondřej
26. Staněk Tomáš
27. Šrubař Patrik
28. Tichý Jiří
29. Vepřková Lenka
30. Vetešník Tomáš
31. Vincúr Jan
32. Zakopčanová Zdena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště