Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Pekař(ka)
Třída: PK2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Zdeňka
2. Branc Jan
3. Filar Jan
4. Hanus David
5. Johanesová Petra
6. Klaban Přemysl
7. Komendirová Petra
8. Matějová Lenka
9. Michal Josef
10. Mlčoch Zbyněk
11. Mrtvá Libuše
12. Nantl Radek
13. Pobucká Taťána
14. Rak Ondřej
15. Sedláček Přemysl
16. Skopalová Lucie
17. Slatinský Zbyněk
18. Smékal Josef
19. Spáčil Ondřej
20. Staněk Tomáš
21. Tichý Jiří
22. Vepřková Lenka
23. Vetešník Tomáš
24. Vincúr Jan
25. Zakopčanová Zdena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště