Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: dr. Černý Evžen
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Iveta
2. Blahová Petra
3. Dočkalová Jana
4. Drozdová Jaroslava
5. Figura Jan
6. Grutmannová Jitka
7. Haderková Petra
8. Holásková Monika
9. Chytilová Kateřina
10. Janásek Jan
11. Klausová Karla
12. Knittlová Michaela
13. Konečná Jitka
14. Kováčová Marcela
15. Kovaříková Hana
16. Kovářová Lada
17. Krkošková Lenka
18. Mészárosová Monika
19. Pořízková Jana
20. Shánělová Dana
21. Svozil Miloslav
22. Šesták Jan
23. Škůrková Renáta
24. Šlanhofová Věra
25. Švancerová Pavla
26. Uhříková Petra
27. Veřmiřovská Radka
28. Vévodová Ladislava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště