Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: dr. Černý Evžen
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Iveta
2. Blahová Petra
3. Dočkalová Jana
4. Drozdová Jaroslava
5. Figura Jan
6. Grutmannová Jitka
7. Haderková Petra
8. Holásková Monika
9. Chytilová Kateřina
10. Janásek Jan
11. Klausová Karla
12. Knittlová Michaela
13. Konečná Jitka
14. Kovaříková Hana
15. Kovářová Lada
16. Krkošková Lenka
17. Pořízková Jana
18. Shánělová Dana
19. Šesták Jan
20. Škůrková Renáta
21. Šlanhofová Věra
22. Švancerová Pavla
23. Uhříková Petra
24. Vévodová Ladislava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště